AB Değil, ŞİÖ Değil, Türk Birliği. Neden?

Türk Keneşi Bayrağı

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk Birliğini hedef alan Türkçü bir dış politikanın gerekliliği konusundaki çıkışı, kamuoyunda yankı buldu. Biz de aynı düşüceleri paylaşıyor ve sayın Bahçeli’yi alkışlıyoruz.

Haziran 2014 Türkbükünde
Haziran 2014 Türkbükünde

Peki neden Avrupa Birliği değil, Şangay İşbirliği değil de Türk Birliği?

Türkiye 50 Yıldır Avrupa Birliği’ne siyasi ve iktisadi olarak tamamen bağlı hale geldi.

12 Eylül 1963 AET ile Türkiye arasında Ankara Anlaşması imalanıyor
12 Eylül 1963 AET ile Türkiye arasında Ankara Anlaşması imalanıyor

Bugünlerde siyasi bağı koparıp, yeni bir siyasi ortaklığa girmek istiyoruz.

1960’lardan bu yana, Medeniyetin beşiği olarak gördüğümüz AB’ye üye olup medeni aleme adım atabilmek için kuruluş ilkelerimizden tavizler verdik.

AB’nin emperyal güçlerce idare edildiğini bile bile bunu yaptık ve bu emperyal güçlerin ülkemizin iç işlerine karışmalarına sessiz kaldık.

AB bizim bu üyelik gayretimizden yüksek derecede istifade etti. Birçok AB üyesi ülke, Gümrük Birliği sayesinde Türk Dünyasına ve Afrika ülkelerine açıldı. Ancak şartlar karşılıklı değildi. Çünkü üye olmak isteyen bizdik.

Gümrük Birliği anlaşması imzalandıktan sonra BAŞBAKAN Çiller hava alanında sevinç içinde.1995
Gümrük Birliği anlaşması imzalandıktan sonra Başbakan Çiller hava alanında sevinç içinde.1995

AB – Türkiye ilişkileri defalarca kopma noktasına geldi, ancak bir süre sonra yola yeni şartlar ve yeni tavizlerle devam edildi.

Türkiye’nin iç siyasette yaşadığı birçok sorunun sebebi AB iken, 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında da AB’den akıl hocalarının olmaması düşünülemezdi.

Türkiye 2009 yılında Türk Devletleriyle birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Keneşi) ‘ni kurarken amaç AB’ye siyasi bir alternatif oluşturmaktı. Türk Keneşi’ne dahil olmayan Türkmenistan ve Özbekistan ile ilgili sorunlarda Türkiye kendinde de kabahat aramalı.

Türk Keneşi Liderler Zirvesi
Türk Keneşi Liderler Zirvesi

Ancak AB ile köprüler atılma noktasına gelirken, AB gibi bir siyasi birliğe alternatif olarak bir ekonomik ortaklık olan Şangay İbirliği Örgütü görüldü. Üstelik AB ile ihracatımız, ŞİÖ üyesi ülkelerle olanın 10 katıyken.

Şangay İbirliği Örgütü Liderler Zirvesi
Şangay İbirliği Örgütü Liderler Zirvesi

Türkiye için AB’nin alternatifi, Rusya ve Çin’in emperyal hedeflerinin ekseninde ilerleyen ŞİÖ olmamalıdır. ŞİÖ içerisinde bulunan 3 bağımsız Türk Devleti, az nüfusları ve etkisiz askeri güçleriyle Çin ve Rusya tarafından her gün yutulma tehdidinden ancak onlarla iyi ilişkiler kurarak kurtulabileceklerini düşünmektedirler.

sio2

Rusya bu devletlerin eski patronu ve içerisinde halen bağımsızlık potansiyeli olan özerk cumhuriyetler barındırmaktadır.

Çin bu devletlerin komşusu olduğu gibi topraklarında 30 milyondan fazla Uygur Türkü yaşamakta ve tarihi Doğu Karahanlı (Doğu Türkistan) toprakları sınırları içerisindedir.

Rusya ve Çin Türk Milletine tarihin hiçbir döneminde dost olmamıştır, olamaz. Türk Devleti, ABD, AB veya ŞİÖ arasında bir tercih yapmadan her birisiyle menfaatlerine uygun, iyi ilişkiler kurarken, geleceğini ve kaderini soydaşlarıyla birleştirmelidir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY daha etkin hale getirilerek, Türk toplulukları arasında kültürel entegrasyon sağlanmalıdır.

turksoy

Uluslararası Türk Akademisi, büyütülerek Türk Dünyasının her köşesine ilim götürmeli, Türk gençlerini birbirine yaklaştırmalıdır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlementer Asamblesi (TÜRKPA), Avrupa Parlamentosu benzeri yapısıyla, Türk ülkelerinde gündemi belirleyip, hükümetlere Türk dünyasının ortak bakış açısından ışık tutabilir.

turkpa

Avrupa Birliği, bir kömür ve çelik teşkilatından, tarihi bağlar, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Avrupa’ya hakim olma ülküsü ve küreselleşen dünyada, ABD, Çin ve Rusya’ya karşı birlikte hareket etme gereksinimi nedeniyle siyasi bir birliğe, bir entegre çok milletli bir devlete dönüştü. Eksiği noksanı çoktu ve muhtemel çöküşü konuşuluyor.

ABD, AB, Çin ve Rusya ve bunların daima hedefinde olacak olan Türk ve İslam coğrafyası.

2015 Türk Keneşi Liderler Zirvesi. Türkiyeyi Meclis Başkanı İsmet Yılmaz Temsil Etmişti.
2015 Türk Keneşi Liderler Zirvesi. Türkiyeyi Meclis Başkanı İsmet Yılmaz Temsil Etmişti.

Türk Birliği için atılması gereken birçok yapısal adım zaten atılmış durumda. Yukarıda bahsettiğimiz bu örgütler hep birgün Türk devletlerinin entegrasyonunun söz konusu olacağı öngörülerek kuruldu.Türk Birliği’nin hayal olmaktan çok daha somut olduğunun göstergesi bütün bu teşkilatlardır. Türk Devletleri bu teşkilatların kurulması konusunda en az Türkiye kadar hatta Türk Keneşi’nde olduğu gibi daha hevesli oldular.

turkdevletleri_kucuk

Artık klişe haline gelen, “onlar kendilerini Türk saymıyorlar ki canım, biz nasıl onlarla birlik kuralım” sözüne en güzel cevabı, Kırgızistan ve Kazakistan Devlet Başkanları, Türk Birliğini kurmalıyız diyerek, zaten veriyorlar.

erdoganaliyevnazrbayeverdogan2

Dünya beşten büyüktür diyen Türkiye, İslam dünyasının dünyadaki temsilcisi olmak istiyorsa bunun yolu, o beşlerin bazılarından vazgeçip, bazılarına sırtımızı dayamak değil, dini, dili, kültürü, tarihi ortak olan kardeşlerimizle birlikte dünyaya ve islam alemine yeni bir alternatif sunabilmektir.