Ahmed Hamdi Akseki Fatiha Meali

Kuran-ı Kerim

Meal – Ahmet Hamdi Akseki (3.Diyanet İşleri Başkanı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd (Övmek ve övülmek); O, alemlerin Rabbi, O Rahman, Rahim, O, ahiret gününün maliki Allah’ın (hakkı)dır, O’na mahsustur. İlahi ! Yalnız sana ibadet ve kulluk ederiz, sade senden yardım dileriz. Bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine bol bol nimet verdiğin bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır.