7.1 C
Ankara
1 C
Bakü
-3 C
Taşkent
27 Ocak 2021, Çarşamba

ÖnTürkçe Yazıtlar 1/: Türk Dilinin Oluşumunda Kadim Türk Dininin Etkisi

Bunları Kaçırmayın 🙂

00:04:39

Türkeş : İttihatçılar Komitacıydı, Osmanlı’yı Yıkıma Sürüklediler.

Son günlerde hızla yayılan videosunda Alparslan Türkeş; Türk Milleti'nin haklı olduğu durumlarda hakkını savunabilmesi için güçlü konumda olması gerektiğini örnekleriyle anlatıyor.

Türkler en iptidaî çağlardan beri yazı-yazagelmiş olan bir millettir. Bu hususiyet onların dinî inançlarından doğmuş bulunuyor ki, bu inancın ana hatları şöyledir:

Kâinatın «tek» olan ve TENRİ dediğimiz kuruluşunda, hayat ve ölüm, bereket ve kıtlık gibi birbirinin zıddı olan iyi ve kötü fenomenler amansız bir mücadele halindedirler. Biz insanlar için TENRİ’nin iyi olan fenomeni hayatı mümkün kılan KÜN (“güneş”) dür ve TENRİ’deki bu fenomen AY’la beraber kendini bir « i k i l i l i k » halinde belli etmektedir ve bu ikililik sayesinde CER (“yer”) le beraber « ü ç l ü » bir fenomen doğarak biz insanların hayatı mümkün olmuş bulunuyor. Hakikatte bu üçlü fenomende de tekrar bir TENRİ’lik özelliği mevcuttur, çünkü insanlığın mevcudiyeti bakımından ancak bu üçlü fenomen mevzubahistir.

Demek ki biz insanlar için TENRİ olan şey, hayatı mümkün kılan TENRİ- DEKİ KÜN ve onun eşi olan AY, yani KÜNAY’dır. Diğer taraftan KÜNAY – CER üçlü fenomeninin tenriliği dolayısıyla, ay ve yerde de, hayatı mümkün kılan, yani kötülüğe karşı koyan iyiliğin bulunması şarttır. Ay, güneşin EKİ (“eşi”, “şerefi”) olarak zaten bu özelliğe sahiptir, o halde yerden de KÜNAYA iyilik ulaşmalıdır ki, tenrimiz «iyi» olarak kalabilsin.

Yer yüzünün iyilik özelliği, onun nimetleri, nimetlerin bolluğu ve bereketidir. Bu nimetlerin sembolü muhakkak ki inektir. Çünkü onun verdiği süt sayesinde biz (göçebeler!) gıdalarımızın hemen hepsini temin edebilmekteyiz. Diğer taraftan onun boynuzlarının 2 (iki) oluşu, bu sayının aynı zamanda «şeref, iyilik» manasına gelişi ve, ayrıca bu boynuzların tenri’ye doğru uzanışı yer yüzündeki iyiliğin ineklerin ve, ineklerin mevcut olmasını mümkün kılan boğaların boynuzları vasıtasıyla tenri’ye ulaştığında şüphe bırakmamaktadır. Yer yüzünden boynuzlar vasıtasıyla tenri’deki güneşe ulaşan bu iyilik güneşi, YALQIN’ları vasıtasıyla tekrar yeryüzüne gelmekte ve yer yüzündeki zengin tabiat bu şekilde mevcut kalabilmektedir.

Fakat yer yüzü nimetlerinin boğa-inek boynuzları vasıtasıyla tenri’leşmesi biz insanların müreffeh olarak yaşaması için kâfi değildir. BUĞ-BU-WUN’un iyilik özelliğinin de TENRİDEKI KÜNE ulaşması şarttır. Ancak bu şekilde «buğ, eşi ve buwunu» güneş, ay ve yer gibi tenri’leşebileceklerdir. Bunun için ise BUĞ, tıpkı güneşin ayı gibi bir eşe sahip olmalı ve BUWUN (“nesil”, “millet”)’unun hayrı için bir köle gibi hizmet etmelidir. Ancak bu şekilde, onun milletine yaptığı iyiliklerin semeresi olan «milletinin şükran hisleri» ölümünden sonra onun canının güneşe uçarak tenri’leşmesini mümkün kılacaktır.

İşte prototürkçe (bugün öntürkçe diyoruz) yazıtların çoğu, buğ’larının canının güneşe ulaşabilmesi için, milletinin onu iyi bir BUĞ olarak andığını bir BENKÜ ( buğun ökü) ile ispat etmek için yazılmış bulunmaktadırlar. Buna karşılık BUĞ’un kendisi, TENRİ ELİMKE BÜKMEDİM (klgti*) cümlesinde olduğu gibi, BUWUN’unda bir «tenrilik» hassası görmekte ve hatta TENRİDEKİ KÜNKE, CERDEKİ ELİMKE BÜKMEDİM (klgç*) cümlesinde olduğu gibi, milletini güneş tanrısı ile beraber zikretmektedir.

Türk dininin bu hususiyeti, bir Allah olmasına rağmen, TENRİ’nin bir ESİS (“yadolunma”) şeklinde zikrolunması ile de tebarüz etmektedir. Bu sözün ESİSİM, SÎZİM, ESÜS, EZÜS şekillerindeki türevlerinde de aynı hususiyet mahfuz kalmakta ve yazıtların çoğunda bu sözlerin hakikaten «Allah» manasında kullanılıp kullanılmadıklarını kestirmek zorlaşmaktadır.

(*)klgç = Külüg – Çur Yazıtı , (*)klgti — Külüg-Tirig Yazıtı

Kazım Mirşan’ın Proto-Türkçe Yazıtlar kitabından bir sonraki bölüm: ÖnTürkçe Yazıtlar 2/ : Okunuş Zorlukları

Benzer Kayıtlar

3,588BeğenenlerBeğen
102TakipçilerTakip Et
2,453TakipçilerTakip Et
55AbonelerAbone

Son Kayıtlar

Oğuzlar – Faruk Sümer

Merhum Prof. Faruk Sümer'in Türklük bilincine büyük armağanı olan, Türk tarihine ışık tutan, "Oğuzlar" adlı eserinde bulunan önsözü, Oğuzların tarihine bir giriş niteliğinde.
00:04:39

Türkeş : İttihatçılar Komitacıydı, Osmanlı’yı Yıkıma Sürüklediler.

Son günlerde hızla yayılan videosunda Alparslan Türkeş; Türk Milleti'nin haklı olduğu durumlarda hakkını savunabilmesi için güçlü konumda olması gerektiğini örnekleriyle anlatıyor.

Türkeş’e Amerikancı Diyenler! Bu Yazısını Okuyun: Milli Nüfus Siyaseti

Nüfusumuz, topraklarımızın yüzölçümü ve verim kabiliyeti göz önüne alınırsa düşüktür. Türkiye toprak­lan yüz milyon insanı rahatça geçindirecek zenginlik­tedir. Bu, bir görüş, bir iddia değil,...

Aşı’dan Ne Haber?

Dünya'da çirkin bir yarış var. Salgının en önemli ilacı olan aşılar üretildi. Şimdi pazarlaması yapılıyor. Zengin ülkeler ihtiyaçlarından bir kaç misli aşıyı sipariş ettiler,...
00:07:13

Kıbrıs Türklüğünün Unutulmaz Lideri Dr. Fazıl Küçük

Fazıl Küçük :Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen terör örgütü EOKA'ya karşı TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı)' yi kuran, ömrünü Kıbrıs Türklüğüne adamış, Türklük var oldukça hatırlanacak...