7.2 C
Ankara
13 C
Bakü
15 C
Taşkent
12 Nisan 2021, Pazartesi

Türkeş’e Amerikancı Diyenler! Bu Yazısını Okuyun: Milli Nüfus Siyaseti

Bunları Kaçırmayın 🙂

Türkeş’e Amerikancı Diyenler! Bu Yazısını Okuyun: Milli Nüfus Siyaseti

Nüfusumuz, topraklarımızın yüzölçümü ve verim kabiliyeti göz önüne alınırsa düşüktür. Türkiye toprak­lan yüz milyon insanı rahatça geçindirecek zenginlik­tedir. Bu, bir görüş, bir iddia değil,...
00:04:39

Türkeş : İttihatçılar Komitacıydı, Osmanlı’yı Yıkıma Sürüklediler.

Son günlerde hızla yayılan videosunda Alparslan Türkeş; Türk Milleti'nin haklı olduğu durumlarda hakkını savunabilmesi için güçlü konumda olması gerektiğini örnekleriyle anlatıyor.
00:03:32

Azerbaycan’dan “Ne Mutlu Türküm Diyene”

Azerbaycanlı şarkıcı Ayşən Mehdiyeva, Mustafa Yıldızdoğan'ın unutulmaz "Ne Mutlu Türküm Diyene" adlı eserini seslendirdi.

Nüfusumuz, topraklarımızın yüzölçümü ve verim kabiliyeti göz önüne alınırsa düşüktür. Türkiye toprak­lan yüz milyon insanı rahatça geçindirecek zenginlik­tedir. Bu, bir görüş, bir iddia değil, ilmen ispat edil­miş bir gerçektir.

Bir başka durum da, komşumuz olan ülkeler nü­fuslarının artışını teşvik etmekte ve artış oranlan git­tikçe yükselmektedir. (Bugün dahi bu çaba sürüyor ancak çoğu komşumuz başarısız olmuş durumda) Buna karşı Türk hükümetleri ne yapmaktadırlar? Hali hazır nüfusumuzu doyuramayan hükümetlerimiz «doğum kontrolü» diye bir prensibi ka­bullenmiş görünmektedirler.

Bu görüşe göre nüfus artışımız kontrol altına alınacak ve bu yolla fert başına düşen gelir seviyesi artacak veya hiç olmazsa eksilmeyecektir. Bu, idarecilerin ken­di beceriksizliklerini kabul ve ilân etmelerinden başka bir şey değildir. Bütün devletler nüfuslarının artmasını teşvik ederken, Türkiye’nin nüfus kontrolü tatbik et­mesini biz bir kasıt olarak kabul ediyoruz.

ARKASINDA ABD DERNEKLERİ VAR

Bugün nüfus kontrolüne yardım eden kimlerdir? Bunun için dış yardımlar almaktayız. Amerika’nın bir eyaletinden bir yardım derneği bu iş için bize teşvik yardımları göndermektedir. Bu bizi, çok sevdiği için midir? Bunun arkasında başka maksatlar yok mudur?.

Bunun arkasında sanayileşmiş, kendi atomunu ken­disi yapan müreffeh Türkiye’nin korkusu gizlidir. Eğer bu milletler bizi gerçekten seviyor iseler bu yardımları nüfusumuzu kısıtlamak için değil, İktisadî durumumu­zu sağlamlaştırmak için etsinler.

Memleketimizde hükümetçe tatbik edilmekte olan doğum kontrolü, aslında Türk Milletinin varlığına, ge­leceğine ve Türk neslinin istikbaline bir hıyanettir, bir suikasttır.

Doğum kontrolü veya nüfus plânlaması altında yü­rütülen bu siyasetin esas gayesi Türk Milleti’ni kuvvet­siz, âciz hâle getirmekten ibarettir.

Türkiye’nin düşmanları, Anadolu topraklarının ra­hatça besleyip geçindirebileceği yüz milyonluk kuvvet­li bir Türkiye istemediklerinden hükümetin sorumlu­larını «doğum kontrolü» yalanıyla aldatmaktadırlar. Türkiye, Hindistan, Çin veya Japonya ile Amerika, Rus­ya değildir. Bu milletlerin nüfus çokluğu hem kendile­ri ,hem de dünya için bir mesele teşkil etmektedir. Fa­kat Türkiye’nin durumu böyle bir mesele yaratmamak­tadır. Kırk yıl evvel nüfusumuz 13 milyon iken, kilo­metrekare başına 17 kişi düşüyordu ve en büyük ihti­yaç nüfus idi. Bugün de birinci ihtiyacımız gene nüfus­tur. Hollanda ve Belçika’da kilometrekareye 300 kişi düşmektedir. Bu orana göre, Türkiye toprakları en az 150 milyonun üstünde insan barındırabilir.

nüfus yoğunluğu
Ülkelerin nüfus yoğunlukları. 2020 yılına gelindiğinde Hollanda’nın nüfus yoğunluğu km2’ye 500 kişiyi geçmiş durumda.

Nüfus artışını önleyerek milli geliri yükseltmek çok hatalı bir siyasettir. Halkın refahı, memleketin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ilmi usullerle işletmek ve insan emeğini israf etmeden değerlendirmekle sağlanır.

MİLLÎ KALKINMA VE MİLLİ İKTİSAT SİYASETİ

Türk Milleti’nin çoğalması, iktisadî kalkınma için büyük bir itici kuvvet teşkil eder. Kalkınmış olan bü­tün memleketlerde bu böyle olmuştur.

Ayrıca şunu da belirteyim ki, doğum kontrolü hem İslâmiyet’e, hem de millî çıkarlarımıza aykırı olduğu gibi, ilme de aykırıdır.

Doğum kontrolü yapılan her Türk kadın için dok­tor ve hemşirelere yabancı kaynaklardan temin edilen paralar ile prim ödenmektedir. Kökü dışarda olan hare­ket ve davranışlarda olduğu gibi, bu teşebbüste de Türk Milleti’nin millî varlığına ve istikbâline suikast ile hıyanet edildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Türkiye’nin etrafındaki komşu milletlerde ve Bal­kanlarda, İsrail ve İran’da doğum kontrolü yapılma­maktadır. Bu durumda Türkiye’nin nüfusunu azaltmak siyasetini hedef tutan doğum kontrolünün bizde ısrar­la devam ettirilmesi, üzerinde önemle durulması gere­ken çok acı bir gerçektir.

Mısır ve Türkiye nüfus grafikleri. Mısır 100 milyona ulaşmış durumda.

Yurdumuzda bugün kanunla uygulanmakta olan nüfus plânlaması milletimiz için çok zararlıdır. Geçmiş yıllarda sanayide ve iktisatta kalkınan tüm milletler aynı zamanda büyük bir nüfus artışı göstermişlerdir. Âdeta onlardaki nüfus artışı sanayileşme ve kalkınma­larını hızlandırmıştır. Bu böyle iken bizim nüfusumu­zun artışını önlemeye çalışmak isabetli değildir.

Son olarak şunu da hatırlatayım ki, Türkiye’de «doğum kontrolü» maskesi altında yürütülen ve binler­ce Türk kadının sağlığını da tehdit eden nüfus azalt­ma politikası lüzumsuzdur. Güvenliğimiz için, kalkm­amamız için nüfusumuzun da süratle artması gereklidir.

 

Benzer Kayıtlar

3,921BeğenenlerBeğen
102TakipçilerTakip Et
2,453TakipçilerTakip Et
55AbonelerAbone

Son Kayıtlar

00:04:50

ER TURAN – TÜRK KANI – TÜRKİYE TÜRKÇESİ

Kazakistan'dan Er Turan grubunun Türkiye'de de çok sevilen "Türk Kanı" isimli eseri, şimdi Türkiye Türkçesiyle.

Alparslan Türkeş Anlatıyor: Neden Milliyetçilik

Merhum Alparslan Türkeş, "Temel Görüşler" kitabında bulunan Neden Milliyetçilik başlıklı yazısında, milliyetçiliğin gerekçelerini anlatıyor.
00:11:30

Doğu Türkistanlı Genç Kız Çin Zulmünü İyi Parti Grubunda Haykırdı

İyi Parti Lideri Meral Akşener Uygur Türklerinin Çin'de yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşımak için Doğu Türkistanlı Nursiman Gül Abdürraşid'i kürsüye davet etti. Bu sırada...

ÖnTürkçe Yazıtlar 3/ : Öntürklerden Günümüze Ulaşanlar

Bu kitap proto-türkçe yazıtların okunması bakımından atılan ilk adımı teşkil edecek ve onların daha doğru okunuş şekilleri bundan sonraki mesailere bağlı kalacaktır. Prototürkçe yazıtlarda verilen...

101. Yılında Misak-ı Milli

Misak-ı Milli nedir? Türk Kurtuluş Savaşı'na etkileri ve önemli yönleriyle Misak-ı Milli hakkında bilmeniz gerekenler yazımızda.