7.2 C
Ankara
13 C
Bakü
15 C
Taşkent
12 Nisan 2021, Pazartesi

Alparslan Türkeş Anlatıyor: Neden Milliyetçilik

Bunları Kaçırmayın 🙂

00:11:30

Doğu Türkistanlı Genç Kız Çin Zulmünü İyi Parti Grubunda Haykırdı

İyi Parti Lideri Meral Akşener Uygur Türklerinin Çin'de yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşımak için Doğu Türkistanlı Nursiman Gül Abdürraşid'i kürsüye davet etti. Bu sırada...
00:07:45

Türkiye Çin zulmünden kaçan Türkleri Çin’e iade edecek mi? Uygur Lideri : Kendimizi külliye önünde yakarız!

2017 yılında Çin ile Türkiye arasında suçluların iadesini düzenleyen anlaşma Çin’in Ulusal Halk Komitesi Daimi Konseyi tarafından onaylandı. Gelişmeler Türkiye'de bulunan Doğu Türkistanlılarca endişeyle izleniyor.

ÖnTürkçe Yazıtlar 1/: Türk Dilinin Oluşumunda Kadim Türk Dininin Etkisi

Türkler en iptidaî çağlardan beri yazı-yazagelmiş olan bir millettir. Bu hususiyet onların dinî inançlarından doğmuş bulunuyor ki, bu inancın ana hatları şöyledir:

Geçmiş yıllar, aylar içinde vakit kaybetmeden bugünden ve yarıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü yaşanılan zaman geçmi­şin toplamı, geleceğin tohumudur.

Bugün Türkiye’nin genel görünüşü kısa çizgilerle şöyledir:

Dudaklar çatlak, mideler boş, köyler karanlık, dağ­lar tepeler çıplak, halk yoksul, millet düne küskün, ge­lecekten ümitsizdir.

Bugüne kadar tatbikatına şahit olduğumuz siyase­tin hile, iftira, yalan ve tertip gibi basit ve çirkin silâh­ları imanlı Türk halkının siyasî hareketlerini zayıflat­makta, inancını sarsmaktadır.

Bir tarafta toprağı seyreden tok insanlar, öte yan­da toprağı yoğuran aç insanlar…

Bir tarafta güzel vatanımızın toprağını süren, to­hum saçan yabancı teknisyenler, köylerimizde inek sa­ğan misyoner genç kızlar; öte yanda günün modasına takılıp giden ve kulüpleri tıklım tıklım dolduran mem­leket çocukları…

Bir tarafta altı yaşından itibaren sorumluluk yük­lenen ve fabrikalarda motorun gürültüsünü, tarlalarda güneşin hararetini bölüşerek sosyal adaletin tatbikatı­nı veren vatan çocukları; öte yanda yüksek apartman­ların gölgesinde ve sıcak odalarında sosyal adalet nu­tukları hazırlayan adaletsiz, şuursuz, ruhsuz bir top­luluk…

Bir tarafta yılda bir milyar lirayı bulan içki mas­raflarından yükselen kahkahalar, Öte yanda, bir damla su için sabahtan akşama kadar nöbet bekleyen susuz­luktan çoraklaşmış köyler…

Bütün bu çizgiler üç-beş yılın, üç-beş kişinin eseri değildir. Yüzyılların yüzyıllara taşıdığı yüktür.

Asıl sebep olarak; Türkiye’nin jeopolitik gücünün, üretim değerinin anlaşılmamış olmasını ve Türk halkının mental ve fiziki gücünün tanınmamış olmasını görmekteyiz.

Halk İçin Çalışma

Halka hizmet ve halka sevgi, hürmet ve güvenle bağlı olmak faziletlerin en büyüğüdür. İdare edenlerin halktan olması, halk gibi yaşaması, halkın içinde halk­la beraber, halk için çalışması memleketin dertlerinin çözümü için başlıca yoldur.

Çocukluk ve gençlik yıllarımdan beri Türk Mille­tinin eski kudretli, refahlı günlerden neden böyle geri kalmış, yoksul ve güçsüz hale düşmüş olduğunu düşü­nürdüm. Bu zayıf durumdan kurtularak tekrar kendi gücüyle ayakta durabilen ve kimseye avuç açmayan re­fahlı, huzurlu bir devlet haline gelebilmesi nasıl müm­kün olacak diye araştırmalar yapardım. Başka milletle­ri, bilhassa ileri gitmiş modem memleketleri inceler ve bizim de onlara ulaşmamızı sağlayacak çareler bulmak için çırpınırdım. Bir halk türküsü var. Şöyle diyor;

«Yer beni, yer beni
İçime bir kurt düştü
Gece gündüz yer beni,
Ben bu işi hak etmezsem
Kabul etmez yer beni

İşte yıllarca önceden beri bizim de içimize bir kurt düştü… Milletimizin ve yurdumuzun en kestirme yol­dan hızla kalkındırılması için her çabayı gösterme iste­ği halinde bir kurt düştü. Şimdi memleketi adım adım dolaşıyorum. Ve bütün vatandaşlarla görüşüp konuşu­yorum. Fakat bunu ne için yapıyorum? Bunu milleti­min içine bir kurt düşürmek ve böylece hep beraber büyük hamlelere girişmek üzere, bütün milleti hareke­te geçirmek için yapıyorum.

Para her şey demek değildir. Bir takım insanlar önü­müze dikilip her iş için esas olarak parayı ileriye sürü­yorlar. Yanlıştır. Her işte esas olan millettir, insandır. Ve insanların inanç, ülkü, irade ve heyecan sahibi ol­masıdır. Bir dâva halka mal edilmedikçe tutunamaz ve başarıya ulaşılamaz. Bizim dertlerimizin çaresi millet olarak hep birlikte aynı anlayış içinde seferber olmak ve halk enerjisini harekete geçirmektir. Bu da halka dâva ve meselelerimizi anlatmak, mal etmek ve onun güvenini kazanmakla olur.

Dış Düşmanlar ve Türkiye

Türki­ye üzerinde gözü olmayan bir devlet varsa, o da henüz devlet olmamıştır.

Bugün aziz vatanımız ve büyük milletimizin üzerinde bütün bir dünyanın gözü vardır. Doğudan batıya her devlet bu güzel ülke üzerinde emeller taşır. Türki­ye üzerinde gözü olmayan bir devlet varsa, o da henüz devlet olmamıştır.

Dış âlemde, yabancı ülkelerde; «İstanbul’u görme­yenler cennete gidemez» diye yetiştirilen gençliğin kar­şısında, benim gençlerim sokaklarda, kahvelerde avare avare dolaşamaz.

Bunları gözlerinizin önüne sermemin sebepleri var­dır. Başka milletlerin kurt olarak yetiştirildiği bir de­virde, nesillerin kuzu olarak yetiştirilmesi bir suçtur, bir gaflettir, bir ihanettir. Bir devlet adamı kendi vata­nının jeopolitiğini, toprağının üretim gücünü, bunla­rın üstünde Türk insanının kabiliyetlerini, cevher-î aslisini, toprağını eşen, makineyi çalıştıran o nasırlı eli, Allaha yükselen o şerefli alnı tanımak, bilmek mecbu­riyetindedir.

Türkiye’nin gelişmesi, yükselmesi, çağlar üzerin­den bir sıçrama yaparak atom ve füze çağına erişmesi için, bir Türk milliyetçisi olarak yapılması gereken şey­leri söylemek isterim.

Türk Milleti uzun ve şerefli bir geçmişi olan bir millettir. Zaman zaman zor durumlara düşmüş, fakat bundan sıyrılmayı bilmiştir. Bugün içinde bulunduğu­muz kötü durumun sebebi, uzun yıllardan beri bece­riksiz, korkak yöneticilerin yanlış tutumlarıdır. Türk Milletinin yükselişini iki unsurda görmek gerekir. Bun­lar maddî ve manevî unsurlardır. Türklük gurur ve şu­uru ile İslâm ahlâk ve fazileti milletin kuruluş ve yük­selişinde temeldir. Bu, mâzide böyle olmuştur, gelecek­te de böyle olacaktır.

Benzer Kayıtlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3,921BeğenenlerBeğen
102TakipçilerTakip Et
2,453TakipçilerTakip Et
55AbonelerAbone

Son Kayıtlar

00:04:50

ER TURAN – TÜRK KANI – TÜRKİYE TÜRKÇESİ

Kazakistan'dan Er Turan grubunun Türkiye'de de çok sevilen "Türk Kanı" isimli eseri, şimdi Türkiye Türkçesiyle.

Alparslan Türkeş Anlatıyor: Neden Milliyetçilik

Merhum Alparslan Türkeş, "Temel Görüşler" kitabında bulunan Neden Milliyetçilik başlıklı yazısında, milliyetçiliğin gerekçelerini anlatıyor.
00:11:30

Doğu Türkistanlı Genç Kız Çin Zulmünü İyi Parti Grubunda Haykırdı

İyi Parti Lideri Meral Akşener Uygur Türklerinin Çin'de yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşımak için Doğu Türkistanlı Nursiman Gül Abdürraşid'i kürsüye davet etti. Bu sırada...

ÖnTürkçe Yazıtlar 3/ : Öntürklerden Günümüze Ulaşanlar

Bu kitap proto-türkçe yazıtların okunması bakımından atılan ilk adımı teşkil edecek ve onların daha doğru okunuş şekilleri bundan sonraki mesailere bağlı kalacaktır. Prototürkçe yazıtlarda verilen...

101. Yılında Misak-ı Milli

Misak-ı Milli nedir? Türk Kurtuluş Savaşı'na etkileri ve önemli yönleriyle Misak-ı Milli hakkında bilmeniz gerekenler yazımızda.