Etna Yanardağı

etna yanardağı

İtalya’nın 3296 metre yüksekliğindeki tehlikeli yanardağı Etna, Avrupa’daki yanardağların en yükseği ve yeryüzündeki bütün yanardağların en etkinlerinden biridir.

Bu öfkeli dağ, Sicilya adası için her an büyük bir tehlike yaratabilir. Aktif bir yanardağ olarak her an patlaması mümkündür. Yer bilimciler tarafından Etna sürekli gözlem altında tutulan bir yanardağdır. Patlamayla birlikte oluşabilecek yıkıcı etkilerini en aza indirmek için dağdaki volkanik hareketleri izlemek mecburidir. Günümüzde yanardağlar sürekli kontrol altında tutulduklarından patlama zamanı önceden yaklaşık olarak tespit edilebilmektedir

Eski Roma’lılar, bugün yanardağ dediğimiz volkanlara adını veren ateş tanrısı Vulcanus’un tapınaklarını Etna’da kurarlardı. Fakat Etna adı, bu tapınaklarla değil, sebep olduğu büyük felâketlerle birlikte anılır: Çoğu zaman karlarla örtülü tepesiyle Katanya ovasının ortasında yükselen bu yanardağın sık ve korkunç patlamaları, her seferinde ovayı harabeye çevirir.

Etna yanardağı tarih boyunca 150’den fazla patlamış;

Bunlardan 1693 yılındaki patlaması 60.000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Bu yüzden, yanardağın verimli yamaçlarında ne köy kurulur, ne de tarım yapılır. Bugün İtalya’ya giden turistler, bir teleferikle 3000 metreye kadar çıkarak, daha gün ağarmadan Etna’nın ana kraterini ve kıpkırmızı lavlarını seyreder, sonra da güneşin, bu eski yanardağın dumanlarını ve püskürük kayalarını aydınlatarak doğuşunu izlerler.