Fransa Anayasa Mahkemesi ‘1915’ Kararını İptal Etti

Hafızam biraz zorlanınca internette bir arama yaptım: Sözde Ermeni soykırımını inkarı suç sayan yasa Fransa’da ne zaman kabul edilmişti diye. Neticede 2010, 2011, 2012, 2016 yıllarına ait farklı haberlere ulaştım. Sözün özü Fransa defalarca 1915 olaylarını Ermeni soykırımı saymamayı suç haline getirecek gibi olmuş, çeşitli sebeplerle bundan vazgeçmiş. Son olarak Fransız yüksek mahkemesi geçen yıl kabul edilen bu yasayı aşağıdaki gerekçe ile iptal etmiş.

FRANSA ERMENİ KARARI
1915 olaylarını, soykırım olarak kabul etmemeyi suç sayan yasa kabul edilirken Ermeniler

“Bu yasa, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen olaylar hakkında yorumda bulunmayı cezalandırma yolu açıyor. Aynı zamanda yasa normalde tarihi tartışmalarla kararlaştırılması gereken olay ve ifadelerin yasallığı konusunda belirsizliğe neden oluyor. Dolayısıyla bu yasa, ifade özgürlüğüne gereksiz ve orantısız bir saldırıdır”

Fransız Meclisi

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı takdir edilecek bir mücadele veren Doğu Perinçek, aynı tür bir yasanın yürürlükte olduğu İsviçre’de “Ermeni Soykırımı emperyalist bir yalandır” demiş, İsviçre yargısı tarafından “ırkçı ayrımcılık” gerekçesiyle mahkum edilmişti. Daha sonra AİHM’in temyiz mahkemesi olarak işlev görev Büyük Daire, Ekim 2015 tarihli kararda, ‘soykırım’ı inkârın cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğunu teyit etmişti.

Bu kararın Fransız yüksek mahkemesinin verdiği kararda etkili olduğu da düşünülebilir ancak asıl neden bugün Türkiye’nin AB’ye üyelik gibi bir derdinin olmaması ve verilecek kararla Türkiye’ye karşı bir yaptırımın uygulanabilir olmayacağı da pekala olabilir. Yarın şartlar tekrar olgunlaşır, Türkiye tekrar AB kapısına gelirse, bu mesele o gün tekrar açılmak üzere buzdolabına konmuş olabilir.

Diğer yandan iptal edilen yasanın sadece sözde Ermeni soykırımını inkarı değil Yahudi soykırımını inkarı da suç saydığı unutulmamalıdır.