Malazgirt 26 Ağustos 1071

Bizans İmparatoru Romen Dıyojen 200.000 kişilik ordusuyla, o zamanlar Selçuklu toprağı olan Doğu Anadolu ve İran’ı almak üzere sefere çıktı. Bunu haber alan Selçuklu Komutanlarından Afşin Bey, Mısır’a sefer yapmak hazırlığı için Halep’te bulunan Sultan Alparslan’ı haberdar etti. Sultan Alparslan suratle yanında 50.000 kişiden oluşan Türkmen Ordusuyla hareket ederek düşmanla Malazgirt Ovasında karşılaştı.

Bizans ordusunda çeşitli etnik ve dini unsurlar bulunuyordu.Bunlar içinde henüz müslüman olmamış Uz ve Peçenek Türkleri de vardı.Daha savaşın başında Alparslan’ın gizli daveti üzerine saflarını değiştirerek Selçuklu ordusuna katıldılar.Alparslan
savaştan önce adet üzere; Romen Diyojen’e Sav Tigin’i elçi göndererek seferden vazgeçmesini,ülkesine geri dönmesini istedi. Diyojen, Türkleri küçümseyerek; “Sulh müzakerelerini Rey’de yapacağım,ordumu Isfahan’da kışlatacağım, Hemadan’da da atlarımı sulayacağım” diyerek sulh talebini reddetti. Tigin Bey”Atlarınızın Hemadan’da kışlayacaklarından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum ” diyerek güzel bir cevap verdi.

Savaş, din alimlerinin tavsiyesiyle 26 Ağustos 1071 Cuma günü başlatıldı. Sultan Alparslan, ordusuyla birlikte namaz kıldı ve dua etti. Askerlerine hitap etti. Şehit olursa öldüğü yere gömülmesini vasiyet etti.

Türk ordusu hilal şeklinde tertibat alarak “Turan taktiği” olarak bilinen savaş stratejisini kullanıp, Bizans ordusunu kısa zamanda darmadağın etti. Frank, Norman, Slav ve Gürcü birlikleri savaş meydanını terk etti. Yenildiğini anlayan İmparator askerleriyle beraber teslim oldu. Bir müddet esir tutulan imparator ülkesine gönderildi. Ülkesine dönmeden yolda yeni kralın askerlerince yakalanarak, gözlerine mil çekilip, hakaretlere uğratılarak öldürüldü.

Malazgirt Zaferi, Türklere Anadolu’nun tapusunu verdi.20 yıl içerisinde hızla Anadolu içlerine göç hareketleri başlatılarak Anadolu Türkleşti.
Malazgirt savaşından bugüne 945 yıl geçti. Bir çok badirelere rağmen Anadolu hala Türk yurdu. İnşallah ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. Nice bin yıllara. Allah Türk Milletini korusun ve yüceltsin.

MALAZGİRT MARŞI
Aylardan Ağustos,günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklim-i Rum’a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah…Bismillah…Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz’un ellibin tuğu
Andırır Altay’dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah…Bismillah…Allahuekber

Türk,Ulu Tanrının soylu gözdesi
Malazgirt Bizans’ın Türk’e secdesi
Bu ses insanlığa Hakk’ın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler
Ya Allah…Bismillah…Allahuekber

Nağramızdır bugün gök gürültüsü
Kanımızdır bugün yerin örtüsü
Gazi atlarımın nal parıltısı

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler…
Ya Allah…Bismillah…Allahuekber!..

Yiğitler kan döker,bayrak solmaya,
Anadolu başlar,vatan olmaya…
Kızıl elma’ya hey…Kızıl elma’ya!!!

En güzel marşı vurmadan mehter
Ya Allah…Bismillah…Allahuekber

Niyazı Yıldırım Gençosmanoğlu