SEVR

10 Ağustos 2017, Sevr Antlaşması’nın 97.yıldönümü.
Bu antlaşma 10 Ağustos 1920’de Paris’in 3 km batısında Sevr (Sevres) banliyösünde bulunan seramik müzesinde imzalanmıştır.
Antlaşma 433 maddeden oluşuyor.
Sevri bilmeden Lozanı tartışmak en hafif ifadeyle cahilliktir.
Türkiye’nin yok olmasını hedefleyen antlaşmanın  maddelerinin önemli bir kaç maddesini sıralamak istiyorum.
Madde 38-48: Boğazların yönetimi müttefik güçleri üyesi ülkelerden oluşacak Boğazlar Komisyonu na  devredilecek.
Madde 62-64: Kürdistan devleti kurulacak ve sınırları belirlenecek.
Madde  65-83:İzmir çizilmiş sınırlarıyla Türkiye’den ayrılmış toprak kabul edilecektir.İzmir’in egemenlik haklarının kullanımı Yunanistan’a verilecektir.
Madde 84-87: Bütün Trakya’nın yönetimi Yunanistan’a bırakılacaktır.
Madde 88-93: Ermenistan devleti kabul edilecek ve bu devlete Osmanlı vilayetleri olan Erzurum,Trabzon,Van ve Bitlis bağlanacaktır.
Madde 94: Irak ve Suriye ayrı devletler olacaktır.
Madde 95:Filistin bölgesinde Yahudiler için ulusal bir yurt kurulacaktır.
Madde 98:Hicaz özgür ve bağımsız bir devlet olacaktır.
Madde 113: Sudan’ın İngiltere himayesi kabul edilecektir.
Madde115-117: Kıbrıs’ın İngiltere’ye bağlanması kabul edilecektir.
Madde118: Fas Fransaya
Madde120: Tunus Fransaya
Madde:121: Libya İtalya’ ya bağlı olduğu kabul edilecektir.
Madde 122: Ege adalarındaki(12 ada) İtalya hakimiyeti kabul edilecektir.
Madde 140-151: Azınlık hakları
Madde 152-191: 35.000 kişilik Jandarma birliği dışında bütün ordu dağıtılacak,bütün silahlar, gemiler ve uçaklar teslim edilecek.
Madde 231-252: Maliye komisyonu kurulacak,Osmanlı devletinin borcu,savaş tazminatları bu komisyonca tahsil edilecek.Devletin bütçesi denetlenecek.
Madde 261:Kapitülasyon rejimi,müttefiklerin lehine yeniden kurulacak.
Bunun dışında yüzlerce madde ve hepsi Türkiye’nin yıkımına yönelik hükümler içeriyor. Merak eden arkadaşlar tam metni internetten indirip inceleyebilir.
Lozan üzerinden tartışma açanlar, sevr’i incelesinler ve bu antlaşmayı imzalayanları yargılasınlar. Yalanlar üzerine tarih kurulmaz.Tarih bütün belgeleriyle ve gerçekleriyle ortada.Bu antlaşmayı imzalayan heyet, Cumhuriyetin kurulmasını müteakip ülkeden sürgün edilmişlerdir.